Utolsó frissítés: 2023. január 03.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Feltételek") a Ferroszerszám Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1103 Budapest, Petrőczy utca 18., cégjegyzékszám: 01-09-325223, a továbbiakban: "Szolgáltató") és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: "Ügyfél") jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: "Felek").

A jelen Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi tevékenységre, amely a www.ferroszerszam.hu című internetes oldalon, illetve annak vásárlói felületén (a továbbiakban: "Weboldal") keresztül történik, továbbá minden olyan kereskedelmi jogügyletre Magyarország területén, amely a Felek között jön létre. Jelen Feltételek folyamatosan elérhetőek a nyomtatás gomb (lap alján) segítségével.

Kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Weboldal használatának feltételeivel.

Tartalom:

1.       Szolgáltató adatai

2.       Általános tudnivalók

3.       Megrendelés (termékek, akciók, szerviz szolgáltatás)

4.       Szállítási feltételek

5.       Árak, fizetési feltételek

6.       Garancia, szavatosság, elállás

7.       Panaszkezelés

8.       Adatkezelési tájékoztató

9.       A Weboldal felhasználási feltételei

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A Szolgáltató adatai a következők:

1.1. A Szolgáltató neve:

Ferroszerszám Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Szolgáltató székhelye:

1103 Budapest, Petrőczy utca 18.

1.3. A Szolgáltató telefonszáma:

Budapest: +36-20-666-7066

1.4. A Szolgáltató elektronikus elérhetősége:

ferroszerszam@ferroszerszam.hu

1.5. A Szolgáltató adószáma:

23302633-2-42

1.6. A Szolgáltatót nyilvántartó hatóság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

1.7. A Szolgáltató cégjegyzékszáma:

Cg. 01-09-325223

1.8. A Szolgáltató szakmai érdekképviseleti szerve:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

1.9. A szerződés nyelve:

magyar

1.10. A Weboldal tárhely-szolgáltatójának adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Cégjegyzékszám: 01 09 968314

Adószám: 23495919-2-41

E-mail címe: info@mhosting.hu, Telefonszám: +36 1 700 2323

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

2.1 Elektronikus kereskedelem

2.1.1. A Szolgáltató üzleti tevékenységére és az általa felajánlott szolgáltatásokra a magyar jog az irányadó. A Weboldalhoz való hozzáféréskor az Ügyfél felelős azért, hogy minden vonatkozó helyi törvényt és egyéb jogszabályt betartson. A Weboldal használati nyelve és a megrendelések nyelve magyar.

2.1.2. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket (ideértve különösen a Weboldal működési módját és a Weboldalon megjelenő információkat) egyoldalúan, előzetes általános értesítés mellett módosítsa, a módosítást követően adott megrendelésekre kiterjedő hatállyal. A Szolgáltató a Weboldal megszakításmentes elérhetőségének biztosítására törekszik, mindazonáltal fenntartja a jogot, hogy a Weboldal működését részben vagy egészben (különösen a technikai feltételek lényeges megváltozása esetén) felfüggessze.

2.1.3. Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Feltételektől. A jelen Feltételeknek részben vagy csak bizonyos mértékben érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak tartott bármely rendelkezése az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak nem tartott részét illetően teljes mértékben érvényben és hatályban marad. Az Ügyfél és a Szolgáltató minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

2.1.4. Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük írjon e-mailt a ferroszerszam@ferroszerszam.hu címre.

 

2.1.5. Jelen Feltételek 2019. június 03. napján lépnek hatályba. Jelen Feltételek módosítása esetén a módosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

2.2. Regisztráció

2.2.1. A Weboldal böngészési célból történő használata nem igényel regisztrációt, a Weboldal szolgáltatásai azonban kizárólag regisztrációval érhetők el és belépéshez kötöttek. Regisztrálni az Általános Szerződési Feltételekben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

2.2.2. A Weboldal használatával, illetve adatainak a regisztráció során történő megadásával az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeknek a regisztráció időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

2.2.3. A Weboldal főoldalán található Bejelentkezés/Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

3. MEGRENDELÉS (TERMÉKEK, AKCIÓK, SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS)

3.1. Szerződéskötés, adatszolgáltatás

3.1.1. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Feltételekben meghatározott módon. Miután az Ügyfél elküldte megrendelését, ezt legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a Szolgáltató visszaigazolja (a továbbiakban: "Visszaigazolás") az Ügyfélnek, mely Visszaigazolás megerősíti, hogy a Szolgáltató megkapta az Ügyfél által elküldött megrendelést. A Visszaigazolás a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez a Visszaigazolás nem jelenti az Ügyfél megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy megrendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz. Vételi ajánlatának/megrendelésének Szolgáltatóhoz történő beérkezése az Ügyfél részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A Szolgáltató az Ügyfél ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló, a Szolgáltató által az Ügyfél részére – Visszaigazolás elküldését követő 2 munkanapon belül – megküldött külön e-mail (továbbiakban: „Elfogadás”) Ügyfélhez történő megérkezésekor jön létre és nem a Visszaigazolás (48 órán belüli) megérkezésével. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül és amelyet a Szolgáltató iktat, és annak létrejöttét követő 5 évig őriz.

3.1.2. A megrendelés leadását megelőzően az Ügyfél köteles kitölteni a Weboldalon a megrendelés folyamatában megjelenő adatlapot. Ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül(nek) számlázásra, illetve szállításra a termék(ek). A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a profiladatok menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására kizárólag a ferroszerszam@ferroszerszam.hu e-mail címre küldött levélben van lehetőség.

3.1.3. A Szolgáltató biztosítja, hogy az Ügyfél az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.

3.2. A megrendelés

3.2.1. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. (Ha az Ügyfél valamely mezőt nyilvánvalóan hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.). A Megrendelés az alábbi lépésekből áll:

1. Előzetes regisztrációt követően a felhasználói fiók Szolgáltató által történő élesítése után lépjen be a regisztráció során megadott felhasználó nevével és jelszavával.

2. A megvásárolni kívánt terméket annak darabszámának megjelölésével helyezze a kosárba.

3. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, a kezdőlapra visszatérve folytathatja a vásárlást. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A kosár felületén a "törlés" gombra kattintva törölheti az adott terméket. A termékek kiválasztását követően továbbléphet a fizető oldalra.

4. Válassza ki a fizetési módot, a számla típusát és szállítási igényét.

5. A megrendelő felületen a "megrendel" gombra kattintva véglegesíti a rendelését, amely megrendelés „fizetési kötelezettséggel jár.”

3.2.2. A sikeres rendelésről az Ügyfél automatikus Visszaigazolást kap a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségére, mely tartalmazza a legfontosabb információkat. Ezzel egy időben a Szolgáltató is értesítést kap és megkezdi a megrendelés feldolgozását, melyet, ha feldolgozott, elküldi az Ügyfélnek a megrendelés elfogadását igazoló e-mailt (Elfogadás).

3.3. Termékek, akciók

3.3.1. A Weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, és általános forgalmi adóval nem növelt (nettó) árát, illetve a termékekről – amennyiben ilyen a Szolgáltató rendelkezésére áll – fotót jelenít meg. Amennyiben a megjelenített képek eltérnek a valóságostól, és csak illusztrációként szerepelnek azt Szolgáltató a kép mellett feltünteti.

3.3.2. Az Ügyfél a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatos kérdésekkel a Szolgáltatóhoz fordulhat. A Weboldalon található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatos további információkat a Weboldalon található termékismertető prospektusokból, vagy a Szolgáltató 1. pontban rögzített elérhetőségein kaphat az Ügyfél.

3.3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató a Weboldal felületén teljes körűen tájékoztatja az Ügyfeleket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.4. Szerviz szolgáltatás

A Szolgáltató az általa forgalmazott termékek tekintetében szerviz szolgáltatást is nyújt. A szerviz szolgáltatás nem tartozik az Általános Szerződési Feltételek hatálya alá, a Szolgáltató minden esetben egyedi ajánlatot ad, melynek elfogadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele. A Szolgáltató által adott egyedi ajánlat minden esetben tartalmazza a szolgáltatás igénybevételének összes feltételét beleértve, de nem kizárólag a bevizsgálás díját, a szolgáltatás árát és fizetési kondíciókat is. Amennyiben szervizszolgáltatás szeretne igénybe venni, kérjük kérjen ajánlatot az első pontban található elérhetőségek egyikén.

4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

4.1. A Weboldalról megrendelt termékeket az Ügyfél vagy személyes átvétel útján veheti át vagy a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött Elfogadásban szereplő feltételeknek megfelelően szállítja ki. Személyes átvétel esetén az Ügyfél az általa megrendelt termékeket a Szolgáltató székhelyén munkanapokon 8-15 óra között veheti át az Ügyfélnek küldött Elfogadás e-mailt követő 15 napon belül.

4.2. A Szolgáltató a szállításokat a GLS futárszolgálat az alábbi táblázatban meghatározott díjszabásnak megfelelően, a megadott szállítási díj felszámítása mellett teljesíti.

A szállítási díj a megrendelés rögzítése során kerül feltüntetésre. A mindenkor érvényes szállítási díjak a Weboldalon is feltüntetésre kerülnek. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket arról, hogy nettó 60.000,- Ft feletti értékű megrendelés esetén külön szállítási díjat a Szolgáltató nem számít fel.

Megnevezés

Ár (netto)

ÁFA

Ár (bruttó)

Csomagfeladási díj 10 kg-ig

2 000,00

27 %

2 540,00 Ft

Csomagfeladási díj 20 kg-ig

2 500,00

27 %

3 175,00 Ft

Csomagfeladási díj 40 kg-ig

3 800,00

27 %

4 826,00 Ft

4.3. A Szolgáltató a Weboldalon "Készlet" és emellett a pontos darabszámmal megjelölt terméket (pl.: Készlet 10 db) a készlet erejéig 24 (huszonnégy) órán belül kiszállításra előkészíti és a vételár megfizetését követően a GLS által vállalt szállítási határidőkön belül szállítja ki, a "Rendelhető" termékeket a Szolgáltató a gyártói/forgalmazói kapacitás függvényében, a termék gyártó/forgalmazó általi rendelkezésre bocsátását követően úgyszintén a GLS által vállalt szállítási határidőkön belül szállítja ki.

 

4.4. Amennyiben az Ügyfélnek a Visszaigazoláson szereplő tényleges szállítási határidő nem megfelelő, a termék kiszállításáig az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken telefonon, vagy elektronikus úton kérheti annak módosítását a Szolgáltatótól, vagy elállási jogát gyakorolhatja, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele már nem áll érdekében. Ha az Ügyfél a határidő módosítási szándékát nem jelzi, és elállási jogát sem gyakorolja, a Visszaigazolásban szereplő szállítási határidőt a Szolgáltató elfogadottnak tekinti az Ügyfél részéről.

4.5. Az Ügyfél köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. A számlát a csomag tartalmazza. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásait az Ügyfél a kiszállítást végző jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele útján jelezheti a Szolgáltatónak.

5. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely eltérő tájékoztatás hiányában, az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára a csomagolás költségét tartalmazza, azonban nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

5.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. A megrendelés és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltató nem térít vissza pénzt.

5.3. Fizetés módja:

5.3.1. Banki átutalás

Ha a Weboldalon kiválasztott termék árát átutalással kívánja kiegyenlíteni, akkor a Szolgáltató a visszaigazolásban megküldi bankszámlaszámát, amely eltérő rendelkezés hiányában: 12046119-01281457-00100007, Raiffeisen Bank Zrt. (SWIFT: UBRTHUHB, IBAN: HU12 1204 6119 0128 1457 0010 0007) amennyiben EUR valutában kíván az Ügyfél fizetni, úgy: 12044619-01281457-00200004, Raiffeisen Bank Zrt. (SWIFT: UBRTHUHB, IBAN: HU88 1204 6119 0128 1457 0020 0004). Az összeg akkor minősül megfizetettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláját vezető bank a Szolgáltató bankszámláján jóváírja. Az összeg jóváírását követően a Szolgáltató megkezdi a csomag kézbesítését. A kézbesített csomag tartalmazza a szükséges bizonylatokat is.

Kérjük, hogy banki átutalását a legfeljebb 8 (nyolc) napon belül teljesítse. Amennyiben a termék ára e határidőn belül nem kerül jóváírásra a Szolgáltató fenti bankszámláján, a Szolgáltató elállhat a szerződéstől.

5.3.2. Készpénzes fizetés

Az Ügyfél személyes átvétel esetén jogosult készpénzzel is fizetni, ez esetben köteles a Megrendelés elküldése előtt a készpénzes fizetés lehetőséget kiválasztani. Készpénzes fizetés magyar Forintban történő fizetést jelent.

5.3.3. Utánvét

Az Ügyfél választása szerint jogosult utánvétes fizetéssel is kiegyenlíteni a termékek vételárát. Az utánvét költsége az alábbi táblázat szerint alakul:

Megnevezés

Ár (netto)

ÁFA

Ár (bruttó)

Utánvét díja 10 000 Ft-ig

297,00 Ft

27 %

377,00 Ft

Utánvét díja 20 000 Ft-ig

348,00 Ft

27 %

442,00 Ft

Utánvét díja 50 000 Ft-ig

402,00 Ft

27 %

511,00 Ft

Utánvét díja 100 000 Ft-ig

452,00 Ft

27 %

574,00 Ft

Utánvét díja 150 000 Ft-ig

1 421,00 Ft

27 %

1 805,00 Ft

Utánvét díja 499 999 Ft-ig

Megrendelés nettó értékének 1%-a

27 %

Ár (nettó) oszlopban megjelölt érték ÁFA-val növelt összege

6. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, ELÁLLÁS

6.1 Kellékszavatosság

6.1.1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a kellékszavatossági jogával?

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

6.1.2. Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet kellékszavatossági igénye alapján?

Az Ügyfél választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

6.1.3. Milyen határidőben érvényesítheti az Ügyfél kellékszavatossági igényét?

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított egy éves – Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Ügyfél esetében két éves – elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

6.1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét az Ügyfél?

Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Ügyfelek esetében a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja számlával vagy nyugtával, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetében a kellékszavatossági igény érvényesítéséhez az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy a hiba oka már a teljesítéskor megvolt.

6.2 Termékszavatosság

6.2.1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a termékszavatossági jogával?

Valamely termék hibája esetén az Ügyfél választása szerint vagy a fenti 6.1. pontban rögzített kellékszavatossági igényt vagy a jelen 6.2. pontban rögzített termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó rendelkezések az Ügyfélre kizárólag és kifejezetten azon esetben vonatkoznak, amennyiben az Ügyfél a Ptk. alapján fogyasztónak minősül.

6.2.2. Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

6.2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti az Ügyfél termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

6.2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával (előállítójával) vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

6.2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.3 Jótállás

6.3.1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén bizonyos Termékek tekintetében a Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállást vállal.

A kormányrendelet (tárgyi) hatálya kizárólag az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés (azaz a Szolgáltató és fogyasztónak minősülő Ügyfél között kötött szerződés) keretében értékesített és a kormányrendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

6.3.2. Mik a jótállási feltételek?

Villamos és pneumatikus termékek, valamint ezek tartozékaiért a Szolgáltató oly módon teljesíti jótállási kötelezettségét, hogy minden alkatrészt, amelyek meghibásodása termékhibából ered, a Szolgáltató saját belátása szerint meghozott döntéstől függően kijavít vagy kicserél.

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok hosszabb kötelező jótállási időt nem állapítanak meg a Szolgáltató által forgalmazott termékek tekintetében, a jótállási idő 12 (tizenkét) hónap. A Szolgáltató nem felel többek között az olyan károkért, amelyek a jótállás tartama alatt szakszerűtlen használatból, természetes kopásból, idegen alkatrészek beépítéséből, vagy idegen műhelyekben végzett javításból keletkeztek. Erre tekintettel a Szolgáltató reklamációt kizárólag abban az esetben tud elfogadni, amennyiben a terméket a jelen pontban említett külső behatások nem érték.

Amennyiben az Ügyfél nem természetes személy vagy az Ügyfél a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes személy, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a termék használatával összefüggésben ingó vagy ingatlan dolgokban keletkezett károkért.

6.3.3. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogoktól függetlenül megilletik. A fentiek mellett Szolgáltatót nem terheli felelősség a jelen Feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján az Ügyfél, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését.

6.4 Elállás

6.4.1. Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Ügyfél (a továbbiakban: "Fogyasztó") a termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében, azzal, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A Fogyasztó a jelen Feltételek mellékleteként csatolt elállási nyilatkozatát a Feltételek 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken, de csak írásos nyilatkozatban közölheti a Szolgáltatóval.

6.4.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék Szolgáltató részére történő visszajuttatásáról a Fogyasztónak kell gondoskodnia. A Fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 (tizennégy) napnál semmiféleképpen sem később a Szolgáltató 1. pontban megjelölt székhelyére vagy telephelyére visszaküldeni vagy a Szolgáltató székhelyén/telephelyén leadni.

6.4.3. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választja, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételét kéri.

6.4.4. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Fogyasztó kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

6.4.5. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

6.4.6. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak

- szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

7. PANASZKEZELÉS RENDJE

7.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, az Ügyfél teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken, de csak írásos nyilatkozatban közölheti a Szolgáltatóval.

7.2. A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

7.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

7.4. Egyéb jogérvényesítési eszközök.

7.4.1. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, az Ügyfél bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben az Ügyfél a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetőtestület neve és elérhetősége: Budapesti Békéltető Testület, cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefonszám: +36-1-488-2131, telefax szám: +36-1-488-2186, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Ügyfél igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

7.4.2. A leírtakon felül a Szolgáltató tájékoztatja z Ügyfeleket, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr

8. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi előírásaink elérhetőek az alábbi linken: http://ferroszerszam.hu/dokumentumok/2019_06_03_Ferroszerszam_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf

9. A WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

A Weboldal látogatásával az Ügyfél kijelenti, hogy a Weboldal információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített Feltételeket.

A Weboldal teljes tartalma és annak minden eleme, valamennyi kép és szöveges fájljai vagy bármilyen más alkotóelemei szerzői jogi védelem alatt állnak. Kereskedelmi célú használatuk kizárólag a Szolgáltató írásbeli engedélye alapján történhet.

A Szolgáltató szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Weboldal látogatásával, használatával illetve azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az Szolgáltatót, illetve a Weboldal készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

Bár a Weboldal összeállításakor a Szolgáltató kellő gondossággal jár el, nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Weboldalon lévő, vagy a Weboldalon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a Szolgáltató közli, vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Weboldalon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Weboldal nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldal tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Szolgáltató Weboldalon lévő nyilatkozatai, kijelentései nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. Az Ügyfél egyetért azzal, hogy a Weboldalról vagy a Weboldalon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

Az Ügyfél felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag az Ügyfél a felelős.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak …………………….. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

-          

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

-          

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt __________________, ___________________ . napján

A fogyasztó(k) aláírása:

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú1:

Tanú2:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás: